CARTOGRAFIA

1859. Projecte d’Eixample – Ildefons Cerdà

1892. Plànol general – Henrich y Ca

1930-1940. Plànol de la ciutat – Vicenç Martorell Portas

1962. Plànol de zones de Barcelona – Ajuntament de Barcelona

Plànols antics de l’interior de Can Batlló

1907. Planta i seccions de la nau central – Juan Antonio Molinero

1912. Planta del conjunt

Plànols del planejament urbanístic

2006. Qualificació del sòl – Ajuntament de Barcelona

2006. Plànols del projecte vigent (no desenvolupat)

Batlle i Roig arquitectes – clica per veure el video promocional de la immobiliària Gaudir